• Forfatter
• Mentor
• Gründer
• Filosof
• Livsveileder
• Healer
• Musiker
• Aktivist

Litt mer om de forskjellige verktøy og metodene:

Livsdialogen:

er som en vanlig samtale, men er basert på et gjennomarbeidet livssyn om likeverd. Dette er en lyttende dialog med mer spørsmål enn svar, slik at den søkende kan få mulighet til selv å tenke og reflektere. Basis for Livsdialogen er livsveilederens evne til tilstedeværelse. Dette er noe livsveilederen kontinuerlig arbeider med som en del av sin egen SELVutviklingsprosess.

SELVutviklingsprosesser:

er det livet kaster oss inn i uansett hva vi gjør. Aktiv SELVutvikling består av to prosesser. Et del hvis mål er en omforming av personlighetsstrukturer og en annen hvor man gjenfinner SELV. ILIANA livsveiledere kan tilby søkende/klienter grunnkurs i aktiv SELVUtvikling via ILIANA akademiet. Her er det mulig å ta en hel SELVutviklingsutdannelse og i tillegg kan man gå videre på fagutdannelser innen livsveiledning og energiarbeid & healing samt faghealing.

Sortering:

Problemer blir uløselige når de er lenket sammen til alt annet i livet. Legges alle problemer i en haug vil de fleste gi opp. Sortering består i og velge ut fra haugen det viktigste her og nå. Så vil alt annet komme i en rekkefølge som er håndterlig.

Spørsmål:

Gamle spørsmål gir gamle svar. De nye nyttige spørsmålene er ofte vanskeligere å finne en svarene. Med et kritsikk blikk på de gamle spørsmålene, og en kreativ spørsmålsstiling, kan en åpenhet til det nye og ukjente vokse fram.

NLP:

Nevro Linguistisk Programmering benyttes til aktiv forandringer og aktivering av indre ressurser. Den inneholder en forståelsesmodell om sansenes og hjernes samarbeid. Hele hjernen må være ”påskrudd” for at virkelig innlæring og avlærling kan skje.

Løsningsorientert veiledning:

Er en gren innen NLP som fokuserer på løsningsorientering. Her har det blitt utarbeidet et vell av øvelser som man kan lede den søkende / klienten gjennom til større klarhet, nye valg og mer energi og velvære i hverdagen generelt.

Coaching:

Her fokuseres det på løsninger og mål i livet. Det kan være konkret mål innen alle livsområder fra det private til det offentlige liv. Her kartlegges delmål og større mål og det benyttes forskjellige metoder til å nå disse.

Energibalansering og faghealing:

Men utgangspunktet i at alle mennesker har et energifelt rundt og gjennom kroppen, benyttes forskjellige metoder til å skape mer flyt i dette feltet.

Energiøvelser:

En person kan ledes gjennom forskjellige typer energiøvelser, som dessuten kan bli et hjelpemidler i hverdagen.

Meditasjon:

Å meditere i hverdagen kan gi stor styrke og sentrering i livet. Noe kan læres i en time – ellers henvises det til kurs ved ILIANA akademiet.

Drømmereiser:

En ledet drømmereise kan i seg selv løse mange indre konflikter. Man kan ”reise” inn i et chakra, inn í en emosjon, inn i et mønster. En drømmereise kan også åpne opp for regresjonshukommelser på mange måter - og som regel kommer man inn i et drømmelandskap hvor mye mer er mulig enn i det vanlige liv – men som løser problematikker på et dypere plan.

Regresjonsmetoder:

Alle regrederer jevnlig i tanken, via emosjoner og gjennom gjentagende mønstre og kroppsfornemmelser.

Drømmetolkning:

Drømmer er alltid en indre reparatør som utbalanserer og avstresser. De kan vise oss hvor vi er i vår prosess mot større frigjøring generelt og spesifikt. Drømmetolkningen som benyttes kobles også til chakra-systemet som kan gi enda større innsikt.

Visjonsarbeid:

Vi har alle indre visjoner som når de gjenoppdages kan gi styrke til det livet vi lever. Noen visjoner vil kunne forandre drastisk på livet, de fleste vil kunne inkorporeres i det livet du allerede lever. Visjoner kan være store om selve livet, om en partner, jobb, prosjekter m.m. Visjonsarbeid betyr ofte å knuse frykt og illusjonsvisjonene for så å finne det som ligger dypere og nærmere vårt hjertets lengsel.

Kraniesakralterapi:

Består i å kjenne på spinalpulsens trykk mot de forskjellige kraniebena og mildt korrigere hvor dette trykket bør være. Midt inne i hodet produseres spinalvesken som så fyller rommet mellom de to hjernehinnene rundt hjernen, som også fortsetter rundt spinalnervene ned gjennom ryggraden. Fødsel, fall, slag og alle fysiske taumer kan påvirke dette systemet.

Metamorfose:

En mild massasje av ryggsonene på føtter, hender og hodet. Denne metoden når dypt inn i strukturer formet i fostertid og i de første 3 årene. Vidunderlig for gravide som dermed løser opp egne blokkeringer slik at barnet får en bedre opplevelse i magen og fødselen kan dessuten bli enklere.

Bachs Blomstermedisin:

Kan korrigere emosjonelle tilstander som kan være forstadier til alvorligere tilstander, emosjonelt, mentalt og fysisk. Eller emosjonelle og mentale tilstander som er et resultat av lengre tids stress, sykdom eller vaskelige tider. Benyttes som et tilleggsverktøy til annen livsveiledning / behandling.

Homeopati:

Er det tydelige tegn på at den søkende/klienten trenger langvarig homeopatisk behandling – sendes hun/han videre til en homeopat /samarbeidspartner som driver med dette på fulltid. Trengs det derimot kortere behandlinger, akuttmidler o.l. kan dette bli forordnet som en del av den generelle behandlingen.

Familieplassering:

En enkel men høyst effektiv metode for å få ”familien ut av synsfeltet ditt”. Kan også benyttes i forbindelse med venner, samarbeidspartnere i spesifikke situasjoner. Skapt av Inge Ås på 80-tallet.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerGratis meditasjonsøvelse

Chakraboka

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerLink til FB - ILIANA akademiet

Link til FB - ILIANA akademiet

Link til FB - Den store CHAKRABOKA

Link til FB - BUøyen kursgård